فایل های دسته بندی معماری و عمران - صفحه 1

طرح کارآفرینی شرکت تولید آجر ماشینی

طرح کارآفرینی شرکت تولید آجر ماشینی، این فایل با فرمت word، با حجم 39 صفحه و قابل ویرایش می باشد شرکت آجر ماشینی کیفیت به صورت تعاونی می باشد که درصدی از سرمایه آن توسط کارآفرینان و مابقی توسط افراد خارج از شرکت تامین شده است کار این شرکت تولیدی است و تولیدات آن آجر و بلوکه های سقفی می باشد.چشم ...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کارآفرینی تولید تیرچه و بلوک

طرح کارآفرینی تولید تیرچه و بلوک، این فایل با فرمت Word، 29با حجم صفحه و قابل ویرایش می باشد توليد تيرچه و بلوك تیرچه های مصرفی در پروژه از نوع تیرچه های بتنی می باشد که به وسیله خرپا مسلح می شوند . خرپای تیرچه از سه قسمت تشکیل می شود میلگردهای کف خرپا که تعداد وقطر آن طبق محاسبه...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل